تهران - اوجدنیه ، بن بست نیلوفر پلاک 29 ط 5 و 4

سیستم وقت دهی


برای مشاهده جزئیات نوبت دریافت شده خود و یا کنسل کردن آن ، لطفا شماره پیگیری نوبت خود را وارد نمایید.
*
loading ...
لطفا در این قسمت درمانگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید
انتخابنام درمانگاهامکان نوبت دهی از تاریخ تا تاریخ
جوانسازیاز 94/09/20تا95/09/17
عمل های زیباییاز 94/09/24تا95/09/17
بوتاکس و فیلراز 94/09/20تا95/09/17
مشاوره و تغذیهاز 94/09/19تا95/09/17
کاشت و ترمیم مواز 94/09/20تا95/09/17
لیزر موهای زایداز 94/09/19تا95/09/17
لیزر درمانیاز 94/09/19تا95/09/17

تا زمانی که ساعت مراجعه خود را در قسمت بالا انتخاب نکنید کلید مرحله بعد فعال نخواهد شد