بوتاکس

بوتاکس همان سم بوتولونیوم رقیق شده و بیخطر است که تزریق ان در زیر پوست و عضله زیر ان سبب فلج شدن و کم کردن فعالیت عضلات ان ناحیه شده و در نتیجه خطوطی که بر اثر پرفعالیتی عضلات صورت بوجود امده را از بین برده در نتیجه باعث از بین رفتن چین و چروک صورت خواهد شد و ظاهری جوانتر را برای حدود شش ماه به چهره شما خواهد بخشید