تزریق چربی

با بالا رفتن سن بافت چربی صورت و بدن کم شده در نتیجه سبب افتادگی پوست و شلی و چروک ان شده که با تزریق چربی میتوان از ان جلوگیری کرد همینطور باعث پر شدن و حجم ناحیه شد.

در این روش چربی از شکم و یا بقیه نقاط گرفته و به صورت یا مناطق دیگر تزریق میگردد.

استفاده از این روش همچنین جهت رفع چین و چروک عمیق صورت پرکردن اسکارهای فرورفته و بریدگیهای قدیمی ، جوانسازی کامل صورت رفع نقائص مادرزادی ، برجسته کردن گونه ، نشیمنگاه ، پستان ، لب ها ، و جبران کاهش چربی ناحیه پشت دست کاربرد دارد.