تزریق چربی

تزریق چربی

روند پیری و افزایش سن و پیدایش نشانه های پیری ؛ بخصوص بر روی صورت ، از مواردی است که عموما افراد را دچار نگرانی کرده و آن ها را مترصد یافتن راهکاری موثر جهت بازگرداندن جوانی به چهره می نماید.

به طور کلی از گذشته تا به امروز ، راه های مختلفی در این راستا مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته اند که در این میان ، تزریق چربی با نتایج شگفت انگیزی همراه بوده است ؛ لذا مورد استقبال گسترده ای در میان بانوان و آقایان واقع شده است.

از جمله تغییرات اساسی که در پی افزایش سن و گذر زمان در بدن ؛ بویژه صورت رخ می دهد ، تحلیل یا از بین رفتن نسج چربی و به دنبال آن استخوانی تر شدن اندام ها می باشد.

لذا شاهد آن هستیم که با بالا رفتن سن ، چهره افراد با چین و چروک هایی مواجه شده و حالتی خسته و سالخورده به خود می گیرد.

تزریق چربی به بافت هایی که با فقدان بافت چربی مواجه شده اند ، می تواند به میزان قابل توجهی در بازیابی چربی از دست رفته و بازگرداندن شادابی و جوانی به چهره موثر واقع گردد.