مواد فیلر یا ژل یا پرکننده ترکیبات مختلفی هستند که به منظور پرکردن چین و چروکها یا افزودن حجم برجسته سازی و زاویه دهی به صورت و بافتهای مختلف استفاده میشوند در گذشته بیشتر از سیلیکون برای این منظور استفاده میشد ولی بعلت احتمال عوارض ناخواسته امروزه بیشتر از ترکیبات هیالورونیک اسید و هیدروکسی اپاتاید استفاده میشود ظهور نتایج ان بلافاصله پس از تزریق از مزایای منحصر بفرد این روش میباشد