آرام تر بخوريد تا چاق نشويد

مدت هاست كه دكترهاي تغذيه در مورد رابطه مستقيم بين سرعت غذا خوردن و چاق شدن نظرات خود را اعلام كرده اند.

افرادي كه آرام تر غذا مي‌خورند ، وزن كمتري دارند و اين نتيجه تمام آن تحقيقاتي است كه در طي سال ها پزشكان انجام داده‌اند. آنها معتقدند هر چه فرد آرام تر غذا بخورد زودتر احساس سيري مي‌كند و كمتر غذا مي خورد.حال بد نيست اين موضوع را به صورت علمي دنبال كنيم.
در واقع احساس سيري از معده شما نمي‌آيد، بلكه مانند هر احساس ديگري دستوري است كه از سوي مغز براي افراد صادر مي‌شود، در نتيجه هر چه آرام تر غذا بخوريد، روند دستور صادر شده توسط مغز وقت بيشتري دارد و به همين خاطر در حالي كه تنها نيمي از غذايتان را خورده‌ايد مغز دستور مي‌دهد كه صبر كنيد، خوردن كافيست چون سير شده‌ايد.

با وجود اين تحقيقات گسترده، دانشمندان آزمايشات مختلف خود را براي درك صحت اين موضوع تا سال گذشته نيز ادامه دادند. آنها هرچه بيشتر آزمايشات خود را گسترده كردند به اين نتيجه رسيدند كه آرام غذا خوردن به معني كم خوردن و سير شدن است و اين حقيقتي آشكار است.

در يكي از اين تحقيقات مشخص شد كه از تعداد 28 فرد مورد آزمايشي كه اضافه وزن داشتند و با سرعت هاي متفاوت غذا مي‌خوردند، آنهايي كه سرعت غذا خوردنشان بيشتر بود طبعا بيشتر غذا مي‌خوردند و احساس سيري بسيار ديرتر به آنها دست مي‌داد و در نتيجه هر روز مقدار بيشتر كالري وارد بدن خود كرده و چاق تر مي‌شدند.

در حالي كه هر چه سرعت خوردن غذا كمتر مي‌شد، فرد كمتر وزن اضافه مي‌كرد و جالب اينكه تا حتي ساعت ها پس از غذا خوردن احساس سيري در آنان باقي مي‌ماند.

آنچه كه در نهايت محققان از آن اطمينان يافتند اين است كه افرادي كه سريع تر غذا مي‌خورند احساس سيري را در خود به تعويق مي‌اندازند و از آنجايي كه احساس سيري از شكم نمي آيد و توسط مغز صادر مي‌شود، اين فرمان علي رغم پر بودن معده اعلام نمي‌شود و فرد به خوردن خود ادامه مي دهد، زيرا حدود 20 دقيقه زمان مي‌برد تا بدن به مغز اعلام كند كه سير شده است. در طول اين زمان فردي كه با سرعت غذا مي خورد همچنان در حال قورت دادن پشت سر هم لقمه هاي غذاست.

نتايج نشان مي دهد هر فردي حداقل بايد هر لقمه خود را حدود 20 بار بجود تكيه دارد، زيرا فردي كه در هر دقيقه 5 لقمه را در دهان مي‌گذارد تا پايان غذا، حدود 100 لقمه غذا بيش از آنچه كه بدنش احتياج دارد به معده‌اش مي‌فرستد.

20 دقيقه زماني كه لازم است تا مغز دستور نخوردن غذا را صادر كند، زمان طولاني است، اما محققان دليل آن را هم زمان بردن براي رسيدن غذا از دهان به معده و سپس روده عنوان كرده اند. اين روده است كه به مغز مي گويد پُر شده است و بايد دستور غذا نخوردن صادر شود.

پس اگر به سلامتي و اضافه نشدن وزنتان علاقه منديد آرام تر غذا بخوريد. اجازه دهيد كه مغزتان درست و به موقع فرمان دست كشيدن از غذا را صادر كند، قبل از آنكه شما 100 لقمه اضافه تر خورده باشيد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *