جشنواره لیزر موهای زاید

لیزر موهای زائد با دستگاه ترکیبی الکساندرایت /ان/دی-یاگ ۲۰۱۵ بدون درد و با سرعت زیاد.

-صورت کامل ۸۰تومان
-پیشانی ۴۰تومان
-چانه۴۰تومان
-خط ریش ۴۰تومان
-گونه۴۰تومان
-پشت لب ۳۰تومان
-دستها کامل ۲۰۰تومان
-بازوها ۱۰۰تومان
-ساعد ۱۰۰تومان
-پاها کامل ۳۰۰تومان
-رانها ۱۷۰تومان
-ساقها ۱۵۰تومان
-باسن ۱۰۰تومان
-ژنتال کامل(تناسلی-بیکینی) ۱۵۰تومان
-شکم(زیر ناف) ۵۰تومان
-زیر بغل ۸۰تومان
-نیم تنه جلو با سر شانه ۱۵۰تومان
-نیم تنه پشت با سر شانه ۱۵۰ تومان
-کل بدن و صورت ۶۰۰ (تومان کلیه قیمت های قید شده واقعی و قیمت نهایی هر جلسه میباشد.)

-پکیجS1 (کل بدن) صورت+کل بدن [قیمت هر جلسه۶۰۰هزار تومان قیمت قبل۱/۲۰۰/۰۰۰]
-پکیجS2 (گردن به پایین) کل دست ها+کل پاها+بیکینی کامل+کل پشت+کل شکم+کل سینه+زیر بغل [قیمت هر جلسه۵۵۰هزار تومان قیمت قبل۱/۱۰۰/۰۰۰]
-پکیجS3 کل پاها+کل دستها+بیکینی+خط بیکینی+خط باسن+گودی کمر+روی باسن+شکم از زیر ناف+دور سینه+زیر بغل [قیمت هر جلسه۵۰۰هزار تومان قیمت قبل۱/۰۰۰/۰۰۰]
-پکیج S4 کل پاها+ساعد دست+بیکینی+خط بیکینی+خط باسن+دور ناف+دور سینه+زیربغل[قیمت هر جلسه۴۵۰هزار تومان قیمت قبل۹۰۰تومان]
-پکیجS5 ساق پاها+ساعد دست+بیکینی+خط بیکینی+خط باسن+زیر بغل [قیمت هر جلسه۴۰۰هزار تومان قیمت قبل۸۰۰تومان]
-پکیجS6 کل پاها+بیکینی+خط بیکینی+خط باسن [قیمت هر جلسه۳۵۰هزار تومان قیمت قبل۷۰۰تومان]
@dr.sinasafaei @dr.sinasafaei

inestagram:dr.sinasafaei

telegram.me/drsinasafaei

 

ثبت نام
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات