زگیل‌ دست

Views: 7زگیل‌ دست، توده‌های پوستی کوچک و دانه‌دار هستند که اغلب روی انگشتان یا دست‌ها ایجاد می‌شوند. زگیل‌ دست اغلب دارای الگوی نقاط سیاه ... ادامه مطلب