هر آنچه از زگیل می دانیم

زگیل‌ دست

Views: 7زگیل‌ دست، توده‌های پوستی کوچک و دانه‌دار هستند که اغلب روی انگشتان یا دست‌ها ایجاد می‌شوند. زگیل‌ دست اغلب دارای الگوی نقاط سیاه ... ادامه مطلب
زگیل صاف چیست؟از بین بردن زگیل

زگیل صاف

Views: 6زگیل صاف چیست؟ زگیل های مسطح برآمدگی های صاف و غیرسرطانی (خوش خیم) روی پوست شما هستند که مسطح تر و کوچکتر از ... ادامه مطلب